FILMPRODUKSJON
INNHOLDSPRODUKSJON

Film for bedrifter

Å lage film for bedrifter er en spennende prosess, og det er flere fremgangsmåter. Noen ganger er det et event som skal dekkes med en filmfotograf, andre ganger skal et budskap visualiseres for å kommunisere merkevaren. Produktet er sånn sett ganske enkelt, mens prosessen bak det varierer noe.

Video på sosiale plattformer fungerer godt for tiden. Først og fremst er det ganske åpenbart at vi når folk på de sosiale mediene fordi de bruker mye tid der. I tillegg er annonsekostnadene på disse plattformene nokså lave.

Kostnad rundt filmproduksjoner handler mye om hvor mange mennesker som er involvert. Film er i stor grad et håndverk, og jo flere fag som er involvert, jo høyere blir sluttprisen. Skal vi for eksempel ha sminke, settdekoratør og lydperson i tillegg til regissør og filmfotograf, vil kostnaden bli en annen enn hvis det kun er filmfotograf og lydperson involvert. Hva som kreves for en gitt produksjon, ser vi på i første møte.

Jeg vil ta en prat!